Wypowiedzenie umowy o pracę – o czym warto pamiętać?

Wypowiedzenie umowy o pracę pozwala przedsiębiorcy, jak i pracownikowi wypowiedzieć podpisaną wcześniej umowę, ale dopiero po upływie określonego czasu, który został zapisany w przepisach prawa pracy. Obecnie żadna ze stron nie musi przyjmować wypowiedzenia o pracę, a osoba składająca oświadczenie o wypowiedzeniu umowy nie powinna także liczyć na to, że taką zgodę na pewno uzyska.

Jaka jest długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę?

Długość okresu wypowiedzenia, który musi upłynąć, żeby obowiązująca umowa o pracę mogła zostać rozwiązana jest dokładnie określony w przepisach Kodeksu Pracy. Każdy okres wypowiedzenia umowy jest uzależniony od zawartej umowy między pracownikiem a przedsiębiorcą.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę, gdy jesteśmy zatrudnieni na okres próbny wynosi:

  • 2 tygodnie, gdy jesteśmy zatrudnieni na okres próbny trzech miesięcy
  • 1 tydzień, jeżeli jesteśmy na okresie próbnym dłuższym niż 2 tygodnie
  • 3 dni, gdy pracujemy mniej niż 2 tygodnie

Kodeks Pracy przyjmuje również założenia co do okresu wypowiedzenia umowy o pracę, gdy jesteśmy zatrudnieni na czas nieokreślony lub na czas określony. Uzależnione Jest to głównie od przepracowanych dni u danego pracodawcy i wynosi:

  • 3 miesiące, gdy jesteśmy zatrudnienia co najmniej 3 lata
  • 1 miesiąc, gdy jesteśmy zatrudnieni przez co najmniej 6 miesięcy
  • 2 tygodnie, gdy pracujemy krócej niż 6 miesięcy

Jak właściwie wyliczyć okres wypowiedzenia?

Bardzo ważne jest, aby prawidłowo umieć wyliczyć odpowiedni okres wypowiedzenia. Wielu przedsiębiorców ma z tym problemy, a pracownicy często nie mają pojęcia jak obliczyć taki okres. Okres wypowiedzenia, który liczony jest jako jeden tydzień zawsze zaczyna się od soboty i kończy w sobotę. Nieistotne jest tutaj czy sobota jest dniem pracującym, czy też pracownik ma wtedy wolne. Natomiast okres wypowiedzenia umowy, której liczymy w miesiącach jest zawsze liczony od pierwszego dnia kalendarzowego i kończy się ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego.

Jakie są wyjątki przy wypowiadaniu umowy o pracę?

Kodeks Pracy przewiduje również dla osób zatrudnionych na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za różnego rodzaju powierzone mienie jeszcze inne rozwiązanie. Głównie jest tutaj mowa o, że jeżeli pracownika obowiązuje dwutygodniowy okres wypowiedzenia, to okres ten można przedłużyć nawet do jednego miesiąca. Natomiast w przypadku kiedy pracownika obowiązuje okres wypowiedzenia umowy, jakim jest jeden miesiąc, to ten okres może zostać także przedłużony do nawet 3 miesięcy.