Kiedy używa się dzwonków kościelnych?

Dzwonki kościelne służą do sygnalizowaniu wiernym konieczności zmiany postawy ciała (kiedy trzeba kleknąć lub powstać) i odsługiwane są zazwyczaj przez ministranta lub inną osobę pełniącą służbę liturgiczną nazywanym choralistą dzwonków. Poza pojedynczym dzwonkiem w kościołach spotyka się także dzwonki podwójne, potrójne oraz poczwórne. Ilość i sposób dzwonienia nie jest ściśle określony i przeważnie wynika z tradycji danej diecezji lub parafii.

Zazwyczaj dzwoni się w następujących momentach:

  • na rozpoczęcie procesji wejścia- dzwonek jest sygnałem, że wierni powinni powstać
  • po zakończeniu modlitwy powszechnej, a przed przygotowaniem darów- na znak, że wierni mogą usiąść
  • przed wezwaniem „Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę…”- jest to sygnał, że wierni powinni przyjąć postawę stojącą
  • przed epiklezą modlitwy eucharystycznej (najczęściej trzy dzwonienia pojedynczym dzwonkiem)- na znak, że wierni powinni uklęknąć
  • po uklęknięciu kapłana po ukazaniu kielicha, a przed wezwaniem „Oto wielka tajemnica wiary..”- na znak, że wierni mogą powstać
  • po śpiewie „Baranku Boży”, podczas przyklęknięcia celebransa- na znak, że wierni powinni również uklęknąć
  • po zakończeniu rozdawania komunii, podczas zamykania tabernakulum- jest to sygnał dla osób modlących się po przyjęciu komunii, że należy powstać, żeby uczestniczyć w kolejnej części mszy

Podczas ukazania hostii i kielicha w czasie konsekracji zwyczajowo używa się potrójnego sygnału gongu mszalnego, jednak w sytuacji, gdy takiego nie ma np. podczas odprawiania mszy polowej, również można używać w tych momentach dzwonków liturgicznych, które są do kupienia w Pracowni Brązowniczej Sacrum.