Top 3 szkolenia Kraków 2019

W dzisiejszych czasach kompetencje miękkie są niezwykle cenione przez pracodawców. Są one niezbędne do tego, by skutecznie nawiązywać relacje z klientami, współpracownikami, a także przełożonymi i podwładnymi. Niestety większość pracowników posiada jedynie kompetencje twarde, stricte techniczne, a kwestie inteligencji emocjonalnej są dla nich obce. Dlatego też warto skorzystać z ofert najpopularniejszych w 2019 r. krakowskich szkoleń . Z pewnością stworzą one przewagę konkurencyjną na rynku zarówno dla pracowników korporacji, jak i prywatnych przedsiębiorców.

Leadership w oparciu o inteligencję emocjonalną

Szkolenie jest dedykowane dla pracowników korporacji i średnich firm na szczeblach kierowniczych. Skorzystają na nim także właściciele i kierownicy w niewielkich firmach. Szkolenie przygotowuje do pracy z zespołem oraz organizowania pracy w kontekście osiągania konkretnych celów wyznaczonych przez strategię firmy. Podstawowe zagadnienia, które zostaną poruszone na szkoleniu to komunikacja i prezentowanie postawy lidera. Pozwoli to na przedstawienie tego, jak komunikować się z pracownikami, a także, jak robić to z perspektywy lidera, a nie szeregowego pracownika. Codzienna praca stwarza wiele sytuacji stresowych, więc to zagadnienie zostanie uzupełnione o to, jak zachować asertywność w sytuacjach stresowych, a także jak podtrzymać motywację grupy, by móc skutecznie realizować cele.

Sztuka prezentacji i autoprezentacji – wystąpienia publiczne

Szkolenie porusza wiele zagadnień związanych ze sztuką prezentacji w kontekście wystąpień publicznych. Na szkoleniu zostaną udzielone odpowiedzi na podstawowe pytania o to, jak zrobić dobre, pierwsze wrażenie, jak wpływa ono na odbiór osoby, jako eksperta w danej dziedzinie i jego wiarygodności, a także jak praktycznie radzić sobie z wyjątkowymi sytuacjami w czasie wystąpień publicznych. Szkolenie dedykowane jest osobom, które z racji wykonywanych obowiązków muszą przemawiać do większych grup ludzi, prowadzić prezentacje lub prowadzić negocjacje biznesowe lub organizacyjne i prezentować swój punkt widzenia przed szerokim gremium. Szkolenie poruszy wiele zagadnień teoretycznych, ale także przede wszystkim praktycznych, aby uczestnik szkolenia mógł wynieść jak najwięcej i zaadaptować nowe umiejętności w swojej pracy.

Rozmowy telefoniczne – perswazja i negocjacje

Szkolenie dedykowane jest osobom, które zmuszone są do załatwiania wielu spraw przez telefon. Mogą to być zarówno przedstawiciele handlowi, jak i inne osoby, które muszą z racji wykonywanego zawodu skutecznie komunikować się przez telefon. Szkolenie rozwinie umiejętności wywierania wpływu na rozmówców, a także naświetlania swojej perspektywy tak, by było to adekwatne do tego, co chce się osiągnąć w czasie rozmowy. Szkolenie zawiera wiele technik stosowanych podczas sprzedaży, negocjowania kontraktów, obrony przed chwytami retorycznymi i sprawnego finalizowania rozmowy.