Szkolenie negocjacje – poznaj podstawowe techniki negocjacji w biznesie

Biznes to sztuka negocjacji. Gdy spotykają się dwie przeciwstawne strony każda z nich liczy na osiągnięcie korzyści. Aby to się udało każda ze stron musi znaleźć drogę, czasem jasno wytyczoną a czasem usianą przeszkodami, ale zawsze prowadzącą do widocznego w oddali celu. Negocjacje biznesowe to próba rozwiązywania konfliktu interesów i spotkanie nie zawsze w pół drogi.

Szkolenie negocjacje – jak osiągnąć sukces negocjacyjny?

Negocjacje w biznesie to właściwie ostatni etap całego procesu negocjacyjnego. Aby można było “usiąść do stołu negocjacyjnego” , to określenie umowne, bowiem nie wszystkie negocjacje wymagają tak teatralnej lokalizacji, najpierw należy bardzo dobrze się do niech przygotować i to niejako z co najmniej dwóch stron. Przede wszystkim sami musimy określić sobie dokładne cele. Musimy wiedzieć do jakiego stanu negocjacji dążymy, co po drodze jesteśmy w stanie poświęcić i co możemy zaoferować w zamian. Tego rodzaju przygotowanie to proces czysto teoretyczny oparty na umiejętnościach przewidywania i określenia nie tylko swoich oczekiwań, ale też celów drugiej strony negocjacji. Takie rozumowanie poprowadzi nas do ustalenia długofalowej strategii negocjacyjnej.

Prenegocjacje w biznesie

Szkolenie negocjacje  w firmie szkoleniowej GenWhy obejmuje również etap zwany prenegocjacjami. To etap, w którym znani są już wszyscy partnerzy negocjacyjni a teraz należy sprawdzić czy wszystkie pojęcia, wymagania, oczekiwania co do przedmiotu negocjacji są rozumiane jednakowo przez wszystkich uczestników rozmów. Jest to szczególnie ważne, gdy przedmiot negocjacji należy do sfery specjalistycznej czy niszowej. Wszyscy uczestnicy muszą mieć pewność, że pod pojawiającymi się w trakcie rozmów pojęciami czy terminami istnieje jedno jedyne odniesienie.

Warunki pozytywnie zakończonych negocjacji

Każde szkolenie w zakresie techniki negocjacji uwypukla okoliczności, które muszą zaistnieć, aby proces negocjacyjny doprowadził do efektywnego końca. Nikt nie zakłada, że po zakończeniu rozmów wszyscy będą jednako usatysfakcjonowani, ale aby wszystkie strony mogły powiedzieć, że zrobiły co w ich mocy musi zaistnieć klika warunków.

  • Przede wszystkim wszystkie strony negocjacji muszą chcieć osiągnąć konsensus, zatem nie mogą to być negocjacje pozorne, bo po pierwszych kilku zdaniach wszyscy dokładnie będą zdawali sobie z tego sprawę
  • Każdy z uczestników negocjacji musi mieć określone uprawnienia decyzyjne
  • Wszyscy uczestnicy muszą być do nich przygotowani, czyli muszą wcześniej dobrze przepracować temat na swój użytek
  • Każda ze stron musi posiadać ofertę, która zainteresuje partnera
  • Wszystkie strony procesu negocjacji muszą zachować zimną krew