Resys – System bezprzewodowej łączności ratowniczej

Górnictwo jest branżą, z którą wiąże się wielkie ryzyko zawodowe. Całe szczęście wraz z rozwojem nowoczesnej technologii pojawiają się coraz to sprawniejsze, innowacyjne rozwiązania, które pozwalają na podniesienie poziomu bezpieczeństwa podczas pracy w tym miejscu. Jednym z nich jest RESYS – czyli system bezprzewodowej łączności do wyrobisk podziemnych.

System RESYS – dlaczego warto?

To fenomen na światową skalę, gdyż jak wyżej wspomniano wiąże się z bezprzewodową łącznością, choć opcjonalnie jest i możliwość przewodowej. Ta innowacja jest niesamowicie pomocnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o komunikację w podziemnych zakładach górniczych, a szczególnie w tych gdzie występuję zagrożenie wybuchem:

  • pyłu węglowego
  • metanu

W takich okolicznościach sprawna i niezawodna komunikacja jest w zasadzie kwestią życia albo śmierci. Jak więc w takim kontekście nie docenić jakości, jaką niesie ze sobą system komunikacji RESYS?!

Z komunikacji za pomocą systemu RESYS mogą korzystać:

  • ratownicy górniczy,
  • górnicy pracujący w warunkach hałasu i braku widoczności.

Resys - logoWielkim atutem łączności głosowej przy wykorzystaniu RESYS jest to, że odbywa się ona duplex’owa, co oznacza nic innego jak jednoczesną komunikację w obu kierunkach. To wielka innowacja, pomagająca ratownikom komunikować się w czasie trwania akcji „na żywo”, niczym jak przez telefon komórkowy, a jak wiadomo na tych głębokościach korzystanie z tradycyjnej telefonii komórkowej byłoby niemożliwe. To podnosi bezpieczeństwo prac i akcji ratowniczych w niesamowity sposób. Taka komunikacja umożliwia koordynację pracy i zarządzanie załogą przy eksploatacji węgla lub pracach przygotowawczych. Dzisiejsze rozwiązania – systemy sygnalizacji i blokad to technologie sprzed wielu lat i czas na zastąpienie ich znacznie skuteczniejszym systemem RESYS.

RESYS – kolejne argumenty za

Obok wyżej wymienionych cech, system ten ma wiele innych atutów, które sprawiają, iż praca z nim jest tak wygodna. Chociażby fakt, iż obudowa tego urządzenia – ochronnik słuchu pozwala na umieszczenie go w hełmie górniczym. Korzyści z tego są nawet bardziej niż oczywiste. To, iż RESYS przyjmuje formę ochronnika słuchu, pozwala chronić słuch górników – który u wielu z nich na skutek pracy w hałasie ulega znacznemu pogorszeniu, pozwala zwolnić obie ręce ratownika/górnika, które jak wiadomo zwykle muszą być w czasie akcji ratowniczej wykorzystane do wielu ważniejszych zadań, aniżeli trzymanie przycisku radioodbiornika.

Na uwagę również zasługuje bardzo dużą pojemność akumulatora, która pozwala na aż 12 godzin ciągłej pracy. Dodatkowo bateria jest wymienna w strefie, czyli można ją wymieniać na dole kopalni, jeśli tego wymaga sytuacja.

To jednak wciąż nie wszystkie zalety tego ratującego życie systemu łączności – warto poznać RESYS bliżej, bez względu na to jak się jest mocno związanym z branżą górniczą.