Prowadzenie KPiR a zawieszenie działalności

Może się zdarzyć, że nasza działalność gospodarcza nie przynosi oczekiwanych dochodów i z tego powodu chcemy zawiesić jej prowadzenie i wrócić do pracy na etat. Sporo osób zawiesza też działalność z powodu złego stanu zdrowia lub planowanego wyjazdu z kraju na dłuższy okres czasu. Co jednak, jeśli przedsiębiorca sam prowadzi sobie księgowość w formie Księgi Przychodów i Rozchodów? Czy nadal trzeba prowadzić księgowość nawet gdy firma de facto nie funkcjonuje? Na pewno w głowie przedsiębiorcy pojawiają się jeszcze inne pytania dotyczące całej procedury zawieszania firmy.

Z czym się wiąże zawieszenie działalności?

Nawet podczas zawieszenia działalności przedsiębiorca ma pewne obowiązki, oczywiście ma też swoje prawa. Ale główną zasadą jest, że podczas trwania okresu zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może osiągać przychodów z tytułu prowadzenia tej działalności. Ma jednak obowiązek opłacić zobowiązania powstałe jeszcze przed datą zawieszenia.

Jednak przedsiębiorca w trakcie zawieszenia działalności ma prawo np. uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych czy administracyjnych, które związane są z tą działalnością i nastąpiły przed zawieszeniem. Może też wykonywać czynności niezbędne do zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów, przyjmować należności czy zbywać środki trwałe i wyposażenie własne przedsiębiorstwa. Przede wszystkim ma jednak prawo do osiągania przychodów finansowych z innego tytułu lub z działalności prowadzonej przed zawieszeniem. Jednak musi wykonywać i inne obowiązki nakazane aktualnymi przepisami prawa. Oraz sporządzić i złożyć zeznanie roczne, nawet jeśli przez cały rok podatkowy działalność była zawieszona.

Prowadzenie KPiR podczas zawieszenia

Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów nawet gdy zawiesił działalność, chociaż nie może wykonywać czynności związanych z jej prowadzeniem czy osiągać przychodów z jej tytułu w trakcie zawieszenia. Jednakże wciąż przedsiębiorstwo może wykonywać czynności, które wymagają wpisania do ewidencji w KPiR. Są to między innymi: zbywanie środków trwałych, ponoszenie wydatków stałych np. rachunki za abonament telefoniczny, opłaty z tytułu leasingu samochodu firmowego. Do ewidencji w KPiR trzeba też wpisać np. przychody z tytułu odsetek z firmowego konta bankowego. I oczywiście na koniec roku podatkowego trzeba się rozliczyć z Urzędem Skarbowym, nawet jeśli firma nie prowadziła działalności i była zawieszona przez cały rok podatkowy, ponieważ na podstawie tego zeznania podatkowego zostanie wyliczony podatek dochodowy do zapłaty.

Kliknij Tutaj i uzyskaj więcej informacji!