Prawa i obowiązki pracownika w zakresie pracy zdalnej

Obecna sytuacja związana z pandemią zmusiła wielu pracodawców do wysłania swoich pracowników na tzw. home office. Choć wielu ludziom spodobał się ten pomysł, czas bezlitośnie obnażył wszystkie wady wpływające na jakość świadczonej pracy. Aby zatrudniający nas przedsiębiorca nie mógł mieć do nas zastrzeżeń, warto pamiętać naszych o prawach oraz obowiązkach, które zostały opisane poniżej.

Czym właściwie jest praca zdalna?

Na początku warto zaznaczyć, że praca zdalna i telepraca to nie to samo. Do niedawna pojęcie pracy zdalnej nie miało swojej definicji w Kodeksie Pracy. Sytuacja jednak związana z Covid-19, zmusiła ustawodawców do wzbogacenia przepisów o to właśnie zagadnienie. Obecnie oznacza ono pracę świadczoną na rzecz osób trzecich poza siedzibą zatrudnienia przez określony czas, bez konieczności użycia środków komunikacji elektronicznej. Telepraca natomiast jest stałą formą zatrudnienia polegającą na wykonywaniu powierzonych zadań poza zakładem pracy przy użyciu wyżej wspomnianych środków komunikacji, które pozwalają na realną ocenę efektów.

Co musimy, a co możemy w czasie pracy zdalnej

Pracownik ma prawo wnioskować o wykonywanie swoich obowiązków zdalnie, z drugiej zaś strony jest on zobowiązany według zapisów kodeksu do wykonywania poleceń pracodawcy, dlatego, jeśli zostanie mu zlecona praca zdalna, nie może on odmówić. W razie braku zgody ze strony pracownika możliwe jest nałożenie na niego kary pieniężnej. Warto pamiętać też, że osobie zatrudnionej, oddelegowanej do pracy zdalnej przysługuje pełne wynagrodzenie, jeżeli wyraża ona gotowość, a osoba zatrudniająca nie zapewnia odpowiedniego sprzętu. W obowiązku pracodawcy leży dostarczenie niezbędnych urządzeń pozwalających na wykonywanie powierzanych zadań. Jeśli chodzi natomiast o udokumentowanie tego typu pracy, jest to kwestia uzgodnień, których Kodeks nie reguluje. Z przepisów możemy wyczytać jedynie, że pracownik musi świadczyć pracę w sposób sumienny i staranny. Powinien także stosownie wykonywać polecenia przełożonego dotyczące działań zawodowych, niestojących w sprzeczności z prawem i ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi.

Choć w dzisiejszych czasach praca zdalna stała się bardzo popularna, warto przemyśleć, czy jest to forma wykonywania zadań zawodowych dla nas. Praca w domu wymaga ogromnej dyscypliny, a codzienne obowiązki i rozrywki dostępne na wyciągnięcie ręki nie ułatwiają sprawy. Oczywiście, jeśli taka jest wola pracodawcy, musimy się zgodzić na home office, jednak mając opcję spokojnej pracy w biurze, dobrze jest ją rozważyć.

W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości co do praw i obowiązków podczas home office, warto zasięgnąć porady prawnej u adwokata – Pani Małgorzaty Tokarz.