Poznaj zasady efektywnego zarządzanie milenialsami – szkolenie

Milenialsi to grupa zawodowa, która właśnie opanowuje rynek. W obiegowej opinii uchodzą oni za pracowników trudnych, roszczeniowych, wymagających natychmiastowych efektów, a także niezbyt chętnych do podejmowania wysiłków. Faktycznie, milenialsów można zaliczyć do grupy niełatwej w zarządzaniu, ze względu na to, że nie uznają oni typowych autorytetów, do których miały szacunek starsze pokolenia. Ze względu na dostęp do wiedzy online oraz umiejętność szukania rozwiązań nie tyle najtrudniejszych, co najsprytniejszych, ta generacja jest jednak niezwykle cenna w przedsiębiorstwach. Jak nią skutecznie zarządzać? Pomoże w tym profesjonalne szkolenie przeznaczone dla pracodawców i kadry managerskiej.

Czego uczy szkolenie z zarządzania milenialsami?

Na szkoleniu dla kadry zarządzającej nową generacją, liderzy uczą się jak być elastycznymi, a także w jaki sposób nagradzać i motywować oraz angażować swoich pracowników. Przede wszystkim chodzi o to, by rozpoznać trafnie milenialsa w swoim zespole i zrozumieć jego podejście do pracy. Ponadto szkolenie pozwala dostrzec zalety pokolenia Y oraz jego potencjał na rynku pracy. Do takich walorów można zaliczyć umiejętność analizy i syntezy wiedzy pozyskanej z sieci czy też swobodnej komunikacji w social mediach.

Osoby zarządzające w czasie takiego kursu uczą się także, jakie słabe strony posiada nowe pokolenie. Należy do nich wielozadaniowość oraz szybka utrata motywacji w przypadku odroczonej gratyfikacji. Wielozadaniowość, chociaż może być uznawana za zaletę, wcale nią nie jest, ponieważ utrudnia skupienie na konkretnym projekcie i sprzyja rozproszeniu. Z kolei brak motywacji związana z koniecznością czekania na nagrodę sprawia, że wiele osób z grupy milenialsów po miesiącu porzuca swoje stanowisko pracy. Z tego względu, by zaspokoić potrzeby i oczekiwania młodego pokolenia oraz pomóc się mu odnaleźć na rynku, niezbędne są zupełnie nowe kompetencje liderskie oraz otwarte spojrzenie na kontekst społeczny z jakiego wywodzą się młodzi pracownicy. Uczestnicy szkolenia uczą się nie tylko jak zarządzać zasobami ludzkimi, ale także całymi projektami z udziałem milenialsów.

Cena profesjonalnego szkolenia trwającego około 16 godzin wynosi szacunkowo 1500 zł. W tym koszcie zamyka się zarówno skrypt, jak i same zajęcia, certyfikat oraz monitorowanie wdrożenia nowych rozwiązań. Szkolenie zarządzania milenialsami z profesjonalnej firmy szkoleniowej GenWhy pozwoli przedsiębiorstwu przystosować się do nowych warunków i przygotować na to, że już niedługo większość pracowników będzie pochodziła właśnie z pokolenia Y.