Optymalizacja infrastruktury IT – dlaczego jest ważna?

Dobrze zdefiniowana strategia optymalizacji infrastruktury IT ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia przeinwestowania lub niedoinwestowania. Jednakże wybór właściwego podejścia do optymalizacji infrastruktury może być trudnym zadaniem. Do zaprojektowania, zaplanowania i wdrożenia planu optymalizacji i transformacji potrzebny jest doświadczony partner technologiczny.

Optymalizacja systemów informatycznych — sposoby

Istnieją trzy główne sposoby optymalizacji infrastruktury IT: optymalizacja infrastruktury on-premise, optymalizacja infrastruktury w chmurze oraz optymalizacja poprzez migrację z infrastruktury on-premise do chmury. Przyjrzyjmy się bardziej szczegółowo tym sposobom i korzyściom z nich płynącym.

Optymalizacja infrastruktury informatycznej on-premise

Najbardziej znaczącą korzyścią z optymalizacji infrastruktury on-premise jest obniżenie kosztów. Należy jednak pamiętać, że optymalizując, można poświęcić wydajność systemu. Zazwyczaj w celu optymalizacji infrastruktury lokalnej firmy decydują się na zmniejszenie liczby maszyn w swoich centrach danych. Czasami firmy decydują się na zmniejszenie liczby procesorów, zastosowanie procesorów o mniejszej mocy lub zmniejszenie pojemności pamięci.

Optymalizacja infrastruktury informatycznej w chmurze

Optymalizacja systemów IT w chmurze polega na przypisaniu właściwych zasobów do obciążenia lub aplikacji w celu zmaksymalizowania wydajności i zminimalizowania strat.
Każda aplikacja lub obciążenie ma unikalne potrzeby w zakresie infrastruktury, które mogą się zmieniać z czasem. Dlatego kluczowe jest dopasowanie obciążeń do zasobów chmury. Dzięki regularnym audytom chmury firmy mogą osiągnąć optymalną wydajność, ponieważ zoptymalizowane aplikacje działają lepiej, wymagają mniej zasobów do zarządzania i mniejszego wsparcia.

Optymalizacja poprzez migrację z infrastruktury on-premise do chmury

Wiele organizacji dokonało już przejścia z infrastruktury on-premise do chmury lub przynajmniej przeniosło część swojej infrastruktury do chmury. Migracja z infrastruktury on-premise do chmury może pomóc w uzyskaniu znacznych oszczędności. Pozostałe korzyści z takiego sposoby optymalizacji infrastruktury it to: elastyczność — dostawcy usług w chmurze oferują koncepcję współodpowiedzialności, która zapewnia elastyczność i kontrolę klienta. W ramach tej koncepcji dostawca chmury jest odpowiedzialny za hosting systemu operacyjnego i ogólne bezpieczeństwo infrastruktury, natomiast klient odpowiada za skalowanie i bezpieczeństwo swojej chmury, a także kontrolowany poziom odpowiedzialności.