Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym – co ci się należy?

on

Wypadek komunikacyjny to sytuacja będąca zdarzeniem w ruchu lądowym, w którym dochodzi do obrażenia ciała uczestników wypadków. Osobom poszkodowanym w takim wypadku, które uznały trwałego lub tymczasowego uszczerbku na zdrowiu przysługuje odszkodowanie z tytułu polisy OC sprawcy zdarzenia. Czym jest odszkodowanie powypadkowe i kiedy możesz się o nie ubiegać? Co ci się należy po wypadku komunikacyjnym? Wyjaśniamy!

Odszkodowanie powypadkowe – kiedy Ci się należy?

Odszkodowanie zdrowotne wypłacane po wypadku samochodowym to świadczenie, do którego pobrania uprawnione są osoby poszkodowane w wypadku samochodowym niebędące sprawcami danej szkody. Wypłacanie odszkodowania powypadkowego ma na celu wyrównanie szkód finansowych, jakie ponosi osoba poszkodowana poprzez dostąpienie szkody i potencjalnych korzyści utraconych w wyniku zaistniałej sytuacji.

Co ci się należy po wypadku komunikacyjnym?

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym doznanie uszkodzeń ciała czy rozstroju zdrowia w wyniku wypadku komunikacyjnego uprawnia do zyskania odszkodowania powypadkowego, którego kwota uzależniona jest od kilku czynników. Osoba poszkodowana w wypadku drogowym ma prawo do uzyskania rekompensaty kosztów poniesionych w z racji:

  • kosztów leczenia, opieki pielęgniarskiej i rehabilitacji,
  • kosztów poniesionych przez pobyt w zakładach opieki zdrowotnej,
  • wydatków na leki i inne środki lecznice,
  • wydatków na przyrządy i urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w codziennym życiu,
  • kosztów związanych z koniecznością lepszego odżywania się,
  • kosztów związanych z transportem chorego do placówek służby medycznej,
  • kosztów utraconych przychodów,
  • kosztów poniesionych przez konieczność przyuczenia się do nowego zawodu.

Jak uzyskać odszkodowanie powypadkowe?

Otrzymanie świadczenia powypadkowego od ubezpieczyciela sprawcy wypadku w pierwszej kolejności wymaga ustalenia danych sprawcy oraz sporządzenia możliwe jak najdokładniejszego oświadczenia dotyczącego zdarzenia i wskazującego jednoznaczną winę sprawcy. Osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym powinna także jak najszybciej udać się do lekarza w celu przeprowadzenia badań powypadkowych oraz sporządzenia dokumentacji medycznej, co będzie istotne podczas zgłaszania szkody ubezpieczycielowi. Aby otrzymać świadczenie powypadkowe od ubezpieczyciela musisz być przygotowany na przedstawienie pełnej dokumentacji potwierdzającej szkodę w postaci wyników badań i recept zebranych na przestrzeni całego czasu rekonwalescencji. Niezbędne do określenia kwoty odszkodowania będzie także udokumentowanie kosztów poniesionych przez zaistniałą szkodę, a więc wszelkich rachunków i faktur zebranych w trakcie leczenia.

W przypadku, gdy sprawca wypadku nie przyznaje się do winy lub jego wina nie jest jednoznaczna pomocny w dochodzeniu prawa do odszkodowania powypadkowego jest adwokat karny wyspecjalizowany w zagadnieniach prawa karnego. Adwokat karnista posiadający szeroką wiedzę z zakresu dochodzenia odszkodowań z pewnością pomoże Ci w rozwiązaniu problemów związanych z uzyskaniem odszkodowania po wypadku komunikacyjnych. Poszukując wysokiej jakości doradztwa prawnego warto sprawdzić ofertę kancelarii adwokat Laskowskiej, która zajmuje się świadczeniem profesjonalnych usług prawniczych i oferuje fachowe doradztwo z dziedzina prawa cywilnego, rodzinnego i karnego. Adwokat Laskowska pomoże Ci zadbać o uporządkowanie wszelkich niezbędnych spraw oraz zyskanie należnego odszkodowania przy dopełnieniu wszelkich niezbędnych formalności.