Na czym polega gospodarka obiegu zamkniętego?

Stale rosnąca ilość produkowanych wyrobów oraz generowanych zanieczyszczeń i odpadów stają się przyczynami szeregu problemów mających negatywny wpływ na stan środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Jednym ze skutecznych rozwiązań, które może pomoc w rozwiązaniu tego problemu jest wdrożenie systemu recyklingu tworzyw sztucznych w postaci gospodarki systemu zamkniętego. Na czym polega to rozwiązanie i jakie są jego cele? Jakie zadania w gospodarce obiegu zamkniętego mają regranulaty LDPE i na co pozwala ponowne wykorzystanie plastikowych odpadów? Odpowiadamy na wszystkie pytania!

Gospodarka obiegu zamkniętego – na czym polega?

System GOZ (gospodarka obiegu zamkniętego), nazywana także gospodarką cyrkularną to model gospodarczy opierający swoje założenia na wykorzystywaniu wytworzonych surowców w zamkniętym obiegu – koniec życia jednego produkty jest zarazem początkiem istnienia nowego wyrobu lub usługi. System ten łączy w sobie działania, takie jak ponowne wykorzystanie, pożyczanie, naprawa, odnawianie oraz recykling wszystkich dostępnych tworzyw, przedmiotów i produktów, aż do momentu utracenia przez nie wszelkich wartości użytkowych. Pozwala to na zmaksymalizowanie cyklu życia różnego rodzaju produktów oraz ich ponowne wykorzystywanie na wszystkie możliwe sposoby.

Gospodarka obiegu zamkniętego i jej cele

Gospodarka o obiegu zamkniętym to rozwiązanie pozwalające na uzyskanie szeregu wymiernych korzyści mających pozytywny wpływ na funkcjonowanie systemów produkcyjnych oraz stanu otaczającego Nas środowiska naturalnego. Głównymi celami działań przybliżających system gospodarczy do GOZ jest zmniejszenie do minimum ilości generowanych odpadów, recykling istniejących materiałów i produktów oraz możliwość ponownego wykorzystania różnego rodzaju surowców.

Prowadzenie działań związanych z zarządzaniem zasobami w ten sposób pozwala na maksymalizowanie wartości dodanego posiadanych surowców i jednoczesne minimalizowanie generowanych odpadów. Sprawia to, że gospodarka o obiegu zamkniętym rozwiązanie wielu korzyści dla klimatu, środowiska i ludzkiego zdrowia w postaci zmniejszenia szkodliwego oddziaływanie na środowisko naturalne oraz zwiększenia bezpieczeństwa, konkurencji i innowacyjności prowadzonych działań produkcyjnych.

Regranulaty LDPE – zadania tworzyw sztucznych w GOZ

Regranulaty to surowce otrzymywane w procesie przetwarzania tworzyw sztucznych w celu wytworzenia kolejnych wyrobów. W zależności od rodzaju materiału bazowego można wyróżnić szereg różnego typu granulatów. Do najpopularniejszych z nich zalicza się regranulat LDPE wytwarzany podczas recyklingu wyrobów z polietylenu. Stwarza to nieograniczone możliwości ich wykorzystania oraz pozytywnie wpływa na cechy, takie jak

  • rozwój gospodarki obiegu zamkniętego,
  • wzięcie odpowiedzialności za środowisko naturalne i zmieniający się klimat,
  • ekologiczne tworzywo pochodzące z recyklingu,
  • możliwość ponownego poddania wytworzonych elementów recyklingowi,
  • wysoka jakość i parametry otrzymanego tworzywa.

Cechy te sprawiają, że regrenulat LDPE wykorzystywany jest do szeregu zastosowań – to doskonały wybór jeśli chodzi o produkcje elementów, takich jak opakowania plastikowe, folie do rolnictwa, folie tunelowe, worki na śmieci, siatki na zakupy, pojemniki na wodę i kosmetyki czy elementy maszyn.