Które dokumenty są potrzebne do sprzedaży domu – Słupca

Sprzedaż nieruchomości, domu czy mieszkania to zwykle dość długotrwały proces, do którego trzeba się dobrze przygotować. Bez względu na to czy korzystamy z pośrednictwa nieruchomości czy próbujemy dokonać transakcji samodzielnie musimy uzbroić się w cierpliwość a przede wszystkim we wszelkie niezbędne ku temu dokumenty. Akt samej sprzedaży musi zostać dokonany w obecności notariusza co, mimo że jest kosztowne, daje poczucie bezpieczeństwa i pewności prawidłowo wykonanej, trudnej przecież transakcji.

Które dokumenty są potrzebne do sprzedaży domu – Słupca?

Potrzebne do sprzedaży domu – Słupca dokumenty zależą przede wszystkim od formy własności. To ona obliguje właścicieli do skompletowania odpowiedniego zestawu. Na co dzień forma własności nie ma większego znaczenia, ważniejsze są tu dobre obyczaje, ale w momencie sprzedaży nie da się uniknąć działań mocno już sformalizowanych.

Sprzedaż domu, jak się do niej przygotować?

Sprzedaż domu różni się od standardowej sprzedaży mieszkania, choćby tym, że sprzedaży podlega nie tylko nieruchomość, ale i grunt, na którym ona się znajduje. Dlatego zestaw niezbędnych dokumentów musi wyglądać inaczej. Do sprzedaży domu potrzebujemy:

  • dokumenty potwierdzające fakt nabycia nieruchomości, może to być akt notarialny do umowy zakupu czy zaświadczenie o dziedziczeniu, ważnym załącznikiem będą też potwierdzenia zapłaty podatku z tytułu kupna lub z tytułu przejęcia spadku
  • odpis z księgi wieczystej, przy czym aktualnie wystarcza podanie numeru księgi wieczystej
  • wypis z ewidencji gruntów oraz budynków, otrzymuje się go we właściwym wydziale urzędu gminy
  • odpowiedni fragment mapy ewidencyjnej, również do załatwienia w urzędzie gminy
  • zaświadczenie o odbiorze technicznym budynku albo zgłoszenie zakończenia budowy domu dostępne w inspektoracie nadzoru budowlanego
  • ostateczna dokumentacja techniczna domu
  • dokument potwierdzający przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo zaświadczenie, że takiego planu nie ma, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dostępny jest zwykle na stronie właściwego urzędu gminy
  • dokument będący decyzją stanowiącą wysokość podatku od nieruchomości, również dostępny w urzędzie gminy
  • zaświadczenie potwierdzające wymeldowanie wszystkich mieszkańców lub zaświadczenie informujące, że nikt w danym obiekcie nie jest zameldowany, dostępne w urzędzie gminy
  • w przypadku obiektów zlokalizowanych w granicach miast, notariusz może poprosić o dodatkowe zaświadczenie informujące, że dana nieruchomość nie znajduje się na terenie rewitalizowanym, dokument dostępny również w urzędzie gminy

Ilość niezbędnych do sprzedaży domu zaświadczeń jest w tym przypadku naprawdę imponująca, jednak tylko taki zestaw, dostosowany do przedmiotu transakcji, zapewnia bezpieczeństwo obu stronom. Dlatego nawet wtedy, gdy wydaje się nam, że zdobycie dokumentów przekracza nasze możliwości, szybko okaże się, że to czysta formalność. Notariusz opiekujący się sprzedażą powinien przeprowadzić nas sprawnie przez cały proces aż do szczęśliwego finału.

Dowiedz się więcej