Jakich informacji dostarcza analiza finansowa firmy?

Wiedza na temat sytuacji finansowej biznesu ma bardzo duże znaczenie w procesie podejmowania kluczowych decyzji zarządczych. W tym celu prowadzi się złożone badania – analizę finansową.

Czym jest analiza finansowa?

Analizą finansową określa się proces badawczy służący uzyskaniu informacji o sytuacji finansowej firmy. Zaliczana jest ona do analizy ekonomicznej – na jej podstawie można ocenić przedsiębiorstwo pod kątem jego wskaźników gospodarczych.

W trakcie analizy finansowej bierze się pod uwagę różne informacje – dostarczają je przede wszystkim sprawozdania finansowe, które przygotowywane są na bazie danych księgowych przedsiębiorstwa.

W jakim celu przeprowadza się analizę finansową?

Badanie analizy finansowej firmy może być wykonane w dowolnym momencie. Najczęściej realizowane jest ono w regularnych odstępach czasowych, co pozwala na porównanie ze sobą wyników kolejnych analiz.

Głównym celem analizy finansowej jest uzyskanie informacji dotyczących sytuacji finansowej przedsiębiorstwa – to pozwala na ocenę jej kondycji nie tylko w obecnym czasie, lecz również w porównaniu z poprzednimi wynikami.

Analiza finansowa firmy informuje o:

  • płynności
  • zadłużeniu
  • zdolności do obsługi długu
  • wartości kapitału
  • wartości akcji

Na podstawie tych danych można następnie podejmować kluczowe decyzje gospodarcze związane z przygotowywaniem budżetu firmy, realizowaną strategią zarządzania, a przez to zredukować ryzyko związane z działalnością.

Do czego można wykorzystać analizę finansową firmy?

Analiza finansowa posiada bardzo szerokie zastosowanie. Może być wykorzystywana nie tylko przez kierownictwo przedsiębiorstwa, ale również przez jego otoczenie.

Przez analizę finansową kierownictwo może usprawnić działanie firmy, między innymi umożliwia zredukowanie kosztów, optymalizację podatkową, nowe formy finansowania czy inwestycje. Ponadto analiza finansowa dostarcza istotne informacje dla banków i innych kredytodawców, inwestorów, kontrahentów firmy, a także urzędów statystycznych.

Artykuł powstał we współpracy z https://eanaliza.pl