Jaką opinie mają uczelnie w Polsce na tle Europy?

Według prestiżowego rankingu Times Higher Education na rok 2017 polskie uczelnie znajdują się w ogonie uczelni europejskich, nie mówiąc już o rankingu uczelni światowych.

Uczelnie brytyjskie – najlepsze w Europie

Na podium rankingu znalazły się uczelnie brytyjskie – pierwsze miejsce dla Oksfordu, drugi Cambridge a trzecie Imperial College London. Ponadto osiem, z dwudziestu najlepszych uczelni europejskich to uczelnie brytyjskie. Oksford jest również uważany na najlepszą uczelnię na świecie, z kolei Cambridge czwarty na świecie a Imperial College London – ósmy na świecie. W rankingu europejskim w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze uczelnie brytyjskie takie jak: piąte miejsce – University College London, szóste miejsce – London School of Economics and Political Science oraz siódme miejsce – Uniwersytet Edynburski. Uczelnie brytyjskie posiadają także najwięcej pozytywnych opinii, które możesz zobaczyć na: http://www.uczelnie.pl/opinie-o-uczelniach.

Godnymi uznania są również uczelnie niemieckie, aż cztery uczelnie znalazły się w rankingu dwudziestu najlepszych w Europie. Najlepsza z nich to Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium. W najlepszej dwudziestce znajdują się jeszcze trzy uczelnie holenderskie z najlepszą uczelnią – Uniwersytetem Technicznym w Delft, dwie szwajcarskie, z najlepszą uczelnią w Zurychu – Politechnika Federalna.

Uczelnie europejskie od wielu lat trzymają poziom najlepszych uczelni światowych. Na około 1000 szkół na świecie sklasyfikowanych, jako uczelnie dobrej jakości, niemal 400 uczelni wyższych znajduje się w Europie.

Na tle europejskiej jakości szkół wyższych, nasze rodzime uczelnie tylko w naszym kraju traktowane są jako prestiżowe. Uniwersytet Warszawski oraz Politechnika Warszawska, w rankingu zajęły najwyższe miejsce z polskich uczelni i uplasowały się na pozycji ….252. Natomiast prestiżowe krakowskie uczelnie – Uniwersytet Jagielloński i Akademia Górniczo-Hutnicza zajęły pozycję jeszcze niższą – 291.

Dlaczego brytyjskie uczelnie tak dobrze wypadają?

Uczelnie brytyjskie deklasują konkurencje głównie ze względu na ich prestiż oraz rozpoznawalność. Ponadto, Oksford oraz Cambridge mogą się poszczycić liczbą wykształconych tam naukowców, którzy otrzymali nagrodę Nobla albo inne cenne nagrody prestiżowe w świecie nauki. Ponadto, dużym czynnikiem są badania naukowe prowadzone na tamtejszych uniwersytetach – w dużej mierze jest to uzależnione od wielkości funduszy przeznaczanych na ten cel. Niestety polskie uczelnie, ciągle niedofinansowane, środki na finansowanie badań pozyskują tylko z budżetu państwa. Nie mają więc dużych szans na skuteczną konkurencję z innymi uczelniami europejskimi, które w tradycji swojej są uczelniami komercyjnymi.