Jaka jest najwyższa możliwa dopłata do odszkodowania?

Dopłata do odszkodowania to nic innego, jak najlepszy sposób na uzyskanie należnych nam pieniędzy, gdy ubezpieczony otrzymał zaniżone odszkodowanie ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, każdy właściciel pojazdu musi je wykupić. Ubezpieczenie to daje ochronę ubezpieczeniową w przypadku, gdy osoba ubezpieczona będzie zobligowana do naprawienia szkody w następstwie czynu niedozwolonego, bądź w sytuacji nienależytego wykonania zobowiązania.

Dlaczego warto skorzystać z możliwości dopłaty do odszkodowania?

Otóż z dopłaty do odszkodowania, oferowaną przez firmę odszkodowawczą Xprime warto skorzystać, ponieważ można zaoszczędzić dużą ilość czasu, uzyskać większą ilość gotówki “od ręki”, nie obawiać się żadnego ryzyka, jak również kierowca nie musi od razu podejmować decyzji, gdyż może wrócić do niej nawet po 3 latach od momentu wystąpienia szkody.

Jak wygląda procedura o dopłatę do odszkodowania?

Procedura o dopłatę odszkodowania jest w pełni bezpłatna. Kierowca także nie musi stawiać się do sądu w charakterze świadka. Cały proces można rozwiązać korespondencyjnie. Bowiem, gdy firma uzna, że kosztorys został zaniżony to zaproponuje adekwatną kwotę dopłaty. Nigdy nie należy przestać dopominać się o dopłatę do odszkodowania, gdy uważamy, że kwota wypłacona jest nie odpowiednia w stosunku do powstałej szkody. Po zebraniu stosownych dokumentów oraz oszacowaniu sytuacji, firma ma obowiązek wypłacenia brakującej kwoty. Firma, która zajmuje się kwestią dopłat do odszkodowań załatwia za poszkodowanego wszelkie formalności. Dlatego też ma on możliwość ominięcia całej, często nieprzyjemnej procedury prawnej, jak również trudnych negocjacji z ubezpieczycielem. Natomiast należy zaznaczyć, iż zdecydowanie się na dopłatę odszkodowania od firmy, która się taką sprawą zajmuje może być trochę zaniżone, niż kwota, która mogłaby zostać przyznana poszkodowanemu w drodze sądowej. Aczkolwiek jest mała ilość osób, które na taki krok się decydują. Bowiem wpływ na to ma niepewność czy sprawa zostanie rzeczywiście wygrana, jak również to, że w przypadku przegranej mogą zostać naliczone dodatkowe koszty za proces.

Jak uzyskać wysoką dopłatę do odszkodowania?

Na tą kwestię nie ma jednoznacznej reguły, ponieważ wysokość odszkodowania zależy od wielu czynników, a mianowicie:

  • od tego czy pojazd przed zdarzeniem uległ uszkodzeniu
  • czy pojazd po zaistniałym zdarzeniu został naprawiony
  • jak również to czy pojazd po doznanej szkodzie został sprzedany

W większości przypadku dopłaty mogą sięgać nawet 40 procent kwoty, która została zaniżona. Aczkolwiek istotne są także kwestie wymienione powyżej.