Jak uzyskać wysoką dopłatę do odszkodowania?

Wszelkiego rodzaju ubezpieczenia stały się naszą codziennością. Ubezpieczamy się od kradzieży czy zdarzeń losowych, ubezpieczamy nasze samochody, bo musimy albo chcemy. System ubezpieczeń, przynajmniej niektórym z nas, daje poczucie bezpieczeństwa i pewnej przyszłości. A jednocześnie jesteśmy w pełni świadomi, że każdy ubezpieczyciel, w razie konieczności wypłacenia nam odszkodowania zrobi wszystko, by kwota ta była jak najniższa. a jeszcze lepiej, by nie płacić jej wcale. Co w takie sytuacji możemy zrobić?

 Zaniżanie wartości odszkodowania przez ubezpieczyciela

Gdy otrzymujemy decyzję ubezpieczyciela o wypłaceniu nam ustalonej przez niego kwoty odszkodowania najczęściej jesteśmy tak szczęśliwi, że cokolwiek dostajemy, że nie kwestionujemy już wysokości wypłaty. Szczególnie, gdy odszkodowanie dotyczy szkody komunikacyjnej, rzadko kiedy próbujemy kwestionować przyznane kwoty.

Ubezpieczyciel najczęściej próbuje oszczędzić na nas poprzez:

  • odmowę zwrotu kosztów holowania uszkodzonego auta
  • odmowę zwrotu kosztów wynajmu samochodu zastępczego
  • umieszczanie w kosztorysach własnych kwot stanowiących rabaty, jednak bez konsultacji ani z poszkodowanym ani z warsztatem naprawczym
  • odmowę wypłaty odszkodowania za zmniejszenie wartości pojazdu
  • wybór tylko niektórych szkód
  • odliczanie VATu dla osób prywatnych

Wszystko to sprawia, że osoba poszkodowana otrzymuje często ¼ kwoty odszkodowania. Tymczasem należy pamiętać, że kosztorys wynikowy ubezpieczyciela wcale nie jest ostateczny i każdy ubezpieczony ma prawo starać się o dopłatę do odszkodowania.

Jak uzyskać wysoką dopłatę do odszkodowania?

Skup odszkodowań to rodzaj działalności gospodarczej. Firma zajmujące się dopłatami do odszkodowań, kancelaria odszkodowawcza,  wypłaca osobie ubezpieczonej, będącej w sporze z ubezpieczycielem kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy odszkodowaniem przygotowanym przez ubezpieczyciela a tym właściwym, przez niego oczekiwanym. Należy jedynie dokładnie wyliczyć tę kwotę a można to zrobić poprzez szczegółową analizę kosztorysu szkody.

Dopłatę do odszkodowania może otrzymać każdy ubezpieczony, który, w jego mniemaniu, nie otrzymał pełnej kwoty stanowiącej odszkodowanie komunikacyjne. Warto pamiętać, że o taką dopłatę można starać się w okresie 3 lat od zakończenia procesu odszkodowawczego a przeszkodą nie jest też przelanie ustalonej przez ubezpieczyciela kwoty.

O dopłatę do odszkodowania nie może starać się tylko ten kierowca, który wcześniej podpisał ugodę z ubezpieczycielem. Ugoda, nawet bardzo niekorzystna dla ubezpieczonego wyklucza dalsze roszczenia.

W jaki sposób uzyskać dopłatę do odszkodowania?

O dopłatę do odszkodowania można starać się samodzielnie, kwestionując kosztorys wynikowy ubezpieczyciela lub podjąć współpracę z kancelarią odszkodowawczą i to ona bierze na siebie wszelkie formalności związane ze sporem z ubezpieczycielem. Najbardziej interesującym elementem tej współpracy jest fakt, że to kancelaria wypłaca oczekiwaną kwotę a jej klient nie musi czekać na formalne rozwiązanie sporu.

Opracowanie:
TB Ekspert