Grzyby przenoszą groźne choroby i stanowią zagrożenia dla plonów

Fungicydy, czyli środki grzybobójcze o szerokim spektrum działania, funkcjonują poprzez hamowanie oddychania mitochondrialnego u grzybów poprzez wiązanie w określonym miejscu na cytochromie b, a tym samym blokowanie produkcji trifosforanu adenozyny (ATP) i hamowanie cyklu energetycznego.

Działają również poprzez hamowanie biosyntezy ergosterolu, ważnego składnika ścian komórkowych grzybów. Mają one szerokie spektrum działania zapobiegawczego i leczniczego i jest stosowany na przykład w zbożach, burakach cukrowych, orzeszkach ziemnych i rzepaku. Są również stosowane w celu zapobiegania uszkodzeniom spowodowanym przez różne choroby pochodzące od grzybów, takie jak mączniak rzekomy na winogronach i zaraza ziemniaczana. Rynek pestycydów będzie świadkiem silnego wzrostu w segmencie warzyw, owoców, zbóż czy kukurydzy. Syntetyczne pestycydy są szeroko stosowane w wielu krajach w celu zmniejszenia straty w uprawach spowodowanej inwazją szkodników, chwastów i chorób.

Stosowanie pestycydów zwiększa potencjał plonów, pozwala rolnikom uprawiać więcej akrów, chroni glebę przy pomocy metod uprawy uproszczonej i ochrony przed szkodnikami, grzybami i chwastami.

Rolnicy, zarówno konwencjonalni, jak i ekologiczni, muszą stosować pestycydy, aby wyprodukować wystarczającą ilość żywności, aby wyżywić świat. Najwyższy poziom stosowania pestycydów przypada na lata 80. XX wieku, a rolnicy i naukowcy opracowują nowe, bardziej skuteczne metody działania środków ochrony roślin. Najbardziej toksyczne pestycydy nie są już używane, a rolnictwo przeszło na stosowanie bezpieczniejszych chemikaliów. Środki owadobójcze i fungicydy mają ogólnie nieco wyższą toksyczność niż herbicydy. Wynika to głównie z tego, że herbicydy mają wpływać na rośliny, a nie na zwierzęta. Jest to kolejny powód, dla którego na przykład glifosat jest uważany za bezpieczniejszy środek chemiczny, ponieważ jest herbicydem. W ciągu ostatnich 50 lat stosowanie bezpieczniejszych herbicydów wzrosło, a stosowanie środków owadobójczych i grzybobójczych spadło.