Geodeta uprawniony – czym się zajmuje i jakie ma obowiązki?

Praca geodety wiąże się z różnymi umiejętnościami, a przede wszystkim wysokim poziomem precyzji i dokładności. Odpowiedzialność jaka spoczywa na geodecie jest bardzo duża. Od niego zależy bezpieczeństwo wielu osób. Dlatego bardzo ważne jest angażowanie do prac geodety uprawnionego, który dysponuje dokumentami pozwalającymi na samodzielne wykonywanie prac i pomiarów. Aby uzyskać niezbędne uprawnienia geodeta musi zdać specjalny egzamin państwowy. Konieczna jest również praktyka zawodowa w odpowiednim przedsiębiorstwie.

Kim jest geodeta uprawniony?

Osoba, którą określa się jako geodetę uprawnionego posiada wszystkie dokumenty, które umożliwiają podjęcie prac z zakresu kartografii oraz geodezji. Sposób, w jaki pracuje geodeta jest określany przez prawo.

Geodeta uprawniony przede wszystkim zajmuje się:

  • kierownictwem w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych,
  • rozgraniczaniem poszczególnych nieruchomości oraz czynnościami technicznymi i administracyjnymi, które się z tym wiążą,
  • wykonywaniem niezbędnym czynności, które pozwalają na dokonywanie poszczególnych wpisów w księgach wieczystych,
  • wykonywaniem funkcji ściśle związanych z nadzorem inspektora w zakresie kartografii i geodezji.

Geodeta jest niezbędny w trakcie każdej budowy. Dzięki niemu możliwe jest wytyczanie budynku oraz przebiegu instalacji sanitarnych. Jeśli chcemy dokonać podziału nieruchomości lub działki również nie obejdziemy się bez geodety. Geodeta przyda nam się również, kiedy chcemy wykonać pomiary budynku do odbioru. Dzięki niemu wiadomo, czy wszystkie pomiary są zgodne z danymi w projekcie.

Obowiązki geodety uprawnionego są zależne od tego, w jakim miejscu wykonuje on swoje prace. Zakres obowiązków będzie inny w przypadku inwestycji budowlanych, czy podziałów gruntu. Wspólne dla wszystkich prac jest to, że pomiary muszą być wykonywane w sposób precyzyjny.

Geodeci oprócz projektów budowlanych często są odpowiedzialni za opis powierzchni ziemi, w tym również całej infrastruktury podziemnej. Obejmuje to sieci kanalizacyjne, energetyczne, wodociągowe oraz telekomunikacyjne. Geodeci często muszą również opisać stan prawny nieruchomości.

Geodeci są odpowiedzialni za pomiary terenów leśno-rolniczych, sporządzanie dokumentacji, map, dzięki czemu mogą powstawać różne elementy przestrzeni. Geodeci są zatrudniani w pracach związanych z tworzeniem systemów nawigacyjnych oraz sieci geodezyjnych na miarę lokalną oraz kontynentalną i globalną. Dokumenty oraz mapy, które tworzy geodeta mają charakter prawny.

Czytaj Więcej