Egzamin na rzeczoznawcę, czy warto robić uprawnienia zawodowe?

Rzeczoznawca majątkowy to zawód cieszący się sporym zainteresowaniem. Mediana zarobków rzeczoznawcy w Polsce to 5000 złotych, dlatego kandydatów na to stanowisko nie brakuje. Droga do zostania rzeczoznawcą jest jednak długa i dodatkowo wymaga zdania trudnego egzaminu. Bez tego jednak nie ma możliwości uzyskać uprawnień zawodowych. Jeśli więc ktoś jest naprawdę zdeterminowany, by pracować w tym zawodzie, musi uzbroić się w cierpliwość i przyłożyć do nauki.

Kto może zostać rzeczoznawcą?

Zanim przystąpimy do egzaminu na rzeczoznawcę majątkowego, trzeba spełnić określone wymagania. Rzeczoznawcą może zostać osoba posiadająca pełnię praw publicznych, która nie była karana. Konieczne jest również posiadanie wyższego wykształcenia kierunkowego lub ukończenia studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości. Kandydat na rzeczoznawcę musi również posiadać doświadczenie zawodowe związane z wyceną nieruchomości, jednak w większości przypadków zdobywa je już po zdaniu egzaminu.

Jak wygląda egzamin na rzeczoznawcę zawodowego?

Egzamin zawodowy na rzeczoznawcę majątkowego przeprowadza Państwowa Komisja Kwalifikacyjna. Nie później niż 40 dni przed wybranym terminem, należy złożyć odpowiedni wniosek. Warto podkreślić, że egzamin kosztuje 1150 złotych i kwotę tę pokrywa sam kandydat. Egzamin składa się z dwóch części – pisemnej oraz ustnej. Dopiero po zdaniu obu egzaminów otrzymuje się uprawnienia rzeczoznawcy – to jednak nie wszystko. Jeśli kandydat nie zda egzaminu pisemnego, musi go powtórzyć i dopiero pozytywny wynik uprawnia do podejścia do egzaminu ustnego. Zakres materiału jest spory, dlatego uzyskanie pozytywnego wyniku nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać.

Czy warto uzyskać uprawnienia zawodowe?

Droga do otrzymania uprawnień zawodowych rzeczoznawcy jest długa, jednak jeśli ktoś jest zdeterminowany, by pracować w tym zawodzie, powinien spróbować swoich sił. Egzamin wymaga odpowiedniego przygotowania i oczywiście wiedzy – w dużej mierze przygotowują do tego studia, a wiedza teoretyczna może być uzupełniona również przez samego kandydata. Jeśli ktoś solidnie przyłoży się do nauki to nie będzie mieć problemów ze zdaniem. Zdanie egzaminu jest jedyną drogą do tego, by pracować w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego. Egzamin i praktyki przygotowują do zadań, z którymi należy się zmierzyć podczas pracy rzeczoznawcy. Mają więc bardzo duże znaczenie dla kandydatów. Uprawnienia zawodowe umożliwiają zatrudnienie w dobrej firmie, gdzie można liczyć na wysokie zarobki – innej drogi do pracy na tym stanowisku nie ma.