dPLN – powstaje polska kryptowaluta

Do grona wielu, obecnych na rynku, kryptowalut dołączyć ma cyfrowa złotówka, czyli Digital PLN, w skrócie dPLN. Nad opracowaniem polskiej cyber monety pracują specjaliści z Polskiego Akceleratora Technologii Blockchain. W świetle pierwszych informacji wprowadzenie na rynek polskiej kryptowaluty miało odbywać się pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji, które w to jednak, w wydanym w dniu 17 stycznia 2018 r. oświadczeniu, zdecydowanie odcięło się od projektu cofając tym samym patronat dla Polskiego Akceleratora Blockchain.

Kryptowaluty innych krajów

Polska nie jest jedynym krajem pracującym nad stworzeniem własnej kryptowaluty. Od jakiegoś czasu cyfrowa walut działa już z powodzeniem w Dubaju. Nad wdrożeniem wirtualnych pieniędzy w krajach europejskich pracują specjaliści z Estonii i Szwecji. Pogłoski mówią również o pracach nad projektem stworzenia cyfrowego odpowiednika rubla w Rosji. Poza Europą, narodowe kryptowaluty zamierzają wprowadzić do obiegu rządy takich krajów jak Japonia, Chiny, Urugwaj czy Kanada.

Jaka będzie polska cyber złotówka?

Według prezesa Blockchain, będącego jednocześnie inicjatorem stworzenia polskiej cyber waluty, dPLN ma być cyfrową jednostką monetarną pozbawioną jakichkolwiek cech spekulacyjnych oraz przede wszystkim niewymagającym drogiej infrastruktury, środkiem płatniczym, którego nie można podrobić. Uniknięcie wysokich kosztów działalności operacyjnej możliwe będzie dzięki zastosowaniu, sprawdzonej w systemie bankowym, technologii blockchain. Wartość pojedynczej jednostki dPLN w stosunku do tradycyjnej złotówki wynosić ma 1:1. Polska kryptowaluta ma spełniać wszystkie niezbędne normy i wymogi Unii Europejskiej, których nadrzędnym celem jest uniknięcie procederu “prania brudnych pieniędzy”. Zakładany początkowy czas niezbędny do realizacji transakcji przy użyciu dPLN wynoszący około jednej minuty ma docelowo zostać skrócony do sekundy.

dPLN a Bitcoin

Podobnie jak w przypadku dPLN, jednym z głównych i zarazem priorytetowych celów twórców Bitcoina, było stworzenie niepodrabialnej, bezpiecznej waluty cyfrowej, stanowiącej uniwersalny środek płatniczy odporny na wpływy rządów poszczególnych krajów oraz działania sektora bankowego. Niestety, jak już powszechnie wiadomo, cel ten nie został w pełni osiągnięty. Negatywny wizerunek oraz właściwości spekulacyjne jakie z czasem przylgnęły do Bitcoina sprawiają, że wszystkie inne, nowo powstające kryptowaluty postrzegane są właśnie w taki sposób. Czy wirtualna waluta z Polski rzeczywiście będzie inna? Czy opisane wyżej założenia specjalistów Polskiego Akceleratora Blockchain w stosunku do cyber złotówki zostaną spełnione i przetrwają próbę czasu? Czy dPLN spotyka się z akceptacją Polaków?

Na te oraz wiele innych pytań trudno w tym momencie jednoznacznie odpowiedzieć. Można jednak spekulować, iż cofnięcie patronatu nad projektem stworzenia i wdrożenia do obiegu cyfrowej złotówki nie sprzyja budowie pozytywnego wizerunku dla dPLN.

Więcej informacji o kryptowalucie uzyskasz na stronie: https://krypto.net.pl/