Dochodzenie odszkodowań OC – krok po kroku

Nawet najlepszy kierowca może ulec zdarzeniu komunikacyjnemu w najmniej spodziewanej chwili. Osoba poszkodowana ma prawo do ubiegania się o odszkodowanie wypłacane z OC sprawcy, które jest obowiązkowym ubezpieczeniem. Towarzystwa Ubezpieczeniowe znacznie obniżają wypłacane kwoty, dlatego też dochodzenia o wypłatę wyższego odszkodowania lub nawet sprzedaż roszczeń wyspecjalizowanej firmie nikogo nie dziwią. Warto wiedzieć, w jaki sposób należy ubiegać się o wypłatę odszkodowania z OC.

Zgłoszenie zdarzenia

Najważniejszą kwestią jest zgłoszenie zdarzenia do towarzystwa ubezpieczeniowego. Zwykle osoba poszkodowana ma na to 7 dni od daty powstania szkody. Ważne, by na miejscu strony spisały tzw., oświadczenie sprawcy kolizji, które zawiera dane dotyczące samego zdarzenia oraz dane osobowe stron. Jeśli nie można dojść do porozumienia kto zawinił, niezbędne jest wezwanie policji. Zgłoszenia zdarzenia można dokonać za pomocą drogi elektronicznej, telefonicznie lub drogą pocztową. Postępowanie ubezpieczycieli jest różne, zwykle wymagają oni zgłoszenia uszkodzeń i wysłanie zdjęć, które dokumentują szkody.

Na jakiej podstawie wypłacane jest odszkodowanie?

Większość ubezpieczycieli stosuje uproszczone procedury, które pozwalają na uzyskanie odszkodowania nawet w kilka dni. Na podstawie zdjęć i opisu uszkodzeń rzeczoznawcy towarzystw wyznaczają kwotę do wypłaty odszkodowania. Oczywiście poszkodowany może się z nią nie zgodzić, wówczas rzeczoznawca musi dokonać oględzin pojazdu w wyznaczonym miejscu. Procedura wypłaty odszkodowania wydłuża się, jednak można liczyć na wyższą kwotę do wypłaty. Niestety, ubezpieczyciele zaniżają wartość pojazdów, obliczają koszty naprawy na podstawie części zamiennych. Wypłacane kwoty nie zawsze wystarczają na naprawę samochodu. Przy zaniżonych odszkodowaniach można sprzedać prawa do roszczeń i uzyskać gotówkę do ręki, bez nerwów i formalności.

Dochodzenie wyższego odszkodowania

Jeśli kwota odszkodowania z OC nie jest zadowalająca, można odwołać się od decyzji ubezpieczyciela czy nawet wstąpić przeciwko niemu na drogę sądową. Odstraszające są jednak koszty ewentualnego postępowania oraz czas trwania całej sprawy. Wiele osób woli zrezygnować ze swoich roszczeń niż miesiącami toczyć boje z ubezpieczycielami. Najrozsądniejszym i najprostszym wyjściem z sytuacji wydaje się więc sprzedaż praw do odszkodowania firmie odszkodowawczej. Wówczas firma, która odkupi roszczenie, będzie dochodziła dopłaty do odszkodowania od ubezpieczyciela. Można sprzedać swoje roszczenia, jeśli od daty zdarzenia komunikacyjnego nie minęły więcej niż 3 lata.