Dlaczego warto korzystać z usług rzeczoznawcy nieruchomości?

Dla wielu osób pomoc rzeczoznawcy kojarzy się wyłącznie z oględzinami samochodu po wypadku. Prawdą jest jednak, że istnieją rzeczoznawcy specjalizujący się w różnych dziedzinach, w tym również w dziedzinie nieruchomości. Do takich profesjonalistów zalicza się między innymi pani Barbara Włodarczyk.

Czym zajmuje się rzeczoznawca majątkowy w ujęciu nieruchomości?

Wykwalifikowany rzeczoznawca majątkowy musi posiadać odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane przez dane Ministerstwo. W ramach swojej pracy sporządza operat szacunkowy zawierający wycenę nieruchomości, którą przeprowadza na podstawie obowiązujących podejść, metod i technik. Sposób wyceny zależy stricte od przedmiotu wyceny, jej celu oraz przepisów szczególnych. Skorzystanie z usług rzeczoznawcy majątkowego Pani Barbary Włodarczyk pozwala na uzyskanie wiarygodnej informacji nt. wartości nieruchomości. W procesie szacowania bierze się  pod uwagę stan nieruchomości, przeznaczenie, atrybuty fizyczne oraz dostępność danych rynkowych. Ważnym jest również przeprowadzenie analizy aktualnej sytuacji rynkowej. Dzięki temu można poznać nie tylko wartość nieruchomości, ale również dodatkowe informacje na temat czynników, które wpłynęły na uzyskanie podanej kwoty wyceny.

Kiedy korzysta się z usług rzeczoznawcy nieruchomości?

Potrzeba wyceny nieruchomości może pojawić się w wielu sytuacjach życiowych. Jako rzeczoznawca majątkowy Pani Barbara Włodarczyk sporządza operaty szacunkowe m.in.:

  • dla potrzeb określenia ceny sprzedaży,
  • dla potrzeb ustalenia wysokości darowizny,
  • dla potrzeb przedstawienia w urzędzie skarbowym przy podatku od spadków i darowizn,
  • dla potrzeb podziału majątku wspólnego,
  • dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy do banku.

Jak przebiega wycena nieruchomości?

Rzeczoznawca majątkowy potrzebuje pełnego wglądu do dokumentacji, aby rzetelnie i dokładnie oszacować wartość nieruchomości. Za każdym razem ustala on w sposób indywidualny zakres dokumentów niezbędnych do wyceny (które zależą od rodzaju wycenianej nieruchomości, zakresu i celu wyceny). Najczęściej będą to numery ksiąg wieczystych, dokumentacja geodezyjna, zaświadczenie o dostępie do drogi, przeznaczeniu, czy niezbędne decyzje i pozwolenia. Tylko posiadając pełny zakres dokumentacji oraz przeprowadzając oględziny nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy może przeprowadzić proces szacowania nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy Barbara Włodarczyk cechuje się w swojej pracy starannością i rzetelnością, dlatego za każdym razem przeprowadza szeroki wywiad, aby poprawnie określić zakres potrzebnej dokumentacji do wyceny i odbycia oględzin nieruchomości.

Jak wybrać odpowiedniego rzeczoznawcę majątkowego?

Podczas wyboru rzeczoznawcy nieruchomości warto postawić na jego doświadczenie i zaangażowanie w pracę. Niezbędne jest posiadanie przez niego odpowiedniego zezwolenia na wykonywanie zawodu. Warto też zwrócić uwagę na sposób rozliczenia się i zakres cenowy usług. W pierwszej kolejności należy się jednak sugerować poleceniem ze strony znajomych. Gdy takiego brak, warto pokierować się opiniami na temat działających w wyznaczonym regionie. W województwie śląskim swoje usługi oferuje pani Barbara Włodarczyk – wszelkie niezbędne informacje oraz kontakt znajdą Państwo na jej stronie: http://www.wycenawlodarczyk.pl/wycena-nieruchomosci-tychy/