Czym są urządzenia bezpieczeństwa ruchu?

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego to bardzo ważne elementy, które mają na celu ochronę zarówno życia, jak i mienia uczestników ruchu oraz użytkowników terenów, które są przyległe do drogi. Pozwalają nie tylko na optyczne prowadzenie ruchu, ale także dają możliwość m.in. oznakowania robót drogowych. W ich skład wchodzą wszystkie te narzędzia, których nie zaliczamy do znaków drogowych.

Urządzenia BRD są doskonale znane każdemu uczestnikowi ruchu drogowego, niezależnie od tego, czy mówimy w tym momencie o kierowcach, rowerzystach, czy też pieszych. Pełnią bardzo ważną funkcję, dlatego też są niezbędnym elementem w każdym mieście oraz na każdej drodze. Poprawiają bezpieczeństwo ruchu drogowego, pozwalając tym samym np. na oznakowanie robót. Dzięki nim jesteśmy w stanie zasygnalizować m.in. zamknięcie drogi bądź też zwrócić uwagę na to, aby uczestnicy ruchu na danym odcinku zachowali szczególną ostrożność.

W jakim celu stosuje się urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego?

Narzędzia zaliczane do prezentowanej kategorii w głównej mierze mają za zadanie zapewniać odpowiedni poziom bezpieczeństwa i ochrony wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Mowa w tym momencie zarówno o kierowcach, pieszych, rowerzystach, jak i tych osobach, które prowadzą szereg różnego rodzaju prac na drodze. Ze względu na swoją różnorodność, dają szerokie możliwości pod względem ich zastosowania. Doskonale sprawdzają się w przypadku organizacji ruchu drogowego, wskazując nie tylko pikietaż dróg, ale także oznaczając obiekty, które znajdują się na skraju dróg. Pozwalają na zabezpieczenie robót drogowych oraz na zamknięcie drogi dla ruchu.

Jakie narzędzia możemy zaliczyć do urządzeń BRD?

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego to dość obszerna kategoria, w skład której wchodzi szereg różnego rodzaju elementów, które stosowane są w zależności celu, jaki chcemy osiągnąć. Tak więc do urządzeń pozwalających na optyczne prowadzenie ruchu przede wszystkim możemy zaliczyć słupki prowadzące, krawędziowe i przeszkodowe oraz tablice prowadzące, rozdzielające i kierujące. Z kolei w przypadku zabezpieczania robót wykorzystuje się m.in. taśmy, zapory drogowe, pachołki, kładki, separatory i tablice ostrzegawcze. W przypadku zabezpieczenia ruchu pojazdów oraz pieszych stosuje się lustra drogowe, progi zwalniające, słupki blokujące, ogrodzenia oraz progi podrzutowe. Inne urządzenia BRD, które stosuje się w ruchu drogowym w zależności od konkretnych potrzeb i celów to m.in. różnego rodzaju sygnalizatory, znaki hektometrowe i kilometrowe, rogatki, tarcze, urządzenia sygnalizacyjne, znaki świetlne i urządzenia bramowe z wyświetlaczem.

Gdzie można i warto zaopatrzyć się w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego?

ZPED Oborniki to uznany na rynku producent urządzeń BRD, który od lat zaopatruje swoich klientów w szereg niezbędnych elementów pozwalających na zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Stąd też na bieżąco śledzi przepisy ruchu drogowego oraz normy jakościowe, dzięki czemu oferowane przez wyżej wspomnianą firmę urządzenia, są w pełni zgodne z aktualnie obowiązującymi, niekiedy bardzo surowymi wymogami.