Czym jest monstrancja i do czego służy?

Każdy, kto regularnie uczęszcza do kościoła, musiał mieć prędzej czy później do czynienia z tak zwaną monstrancją.

Do czego jednak ona służy?

Monstrancja to rodzaj naczynia liturgicznego. Umieszcza się w nim konsekrowaną hostię, czyli Pana Jezusa który jest w niej w pełni obecny. Monstrancję z konsekrowaną hostią wystawia się na ołtarz podczas nabożeństw, adoracji, błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem oraz podczas procesji, na przykład podczas uroczystości Bożego Ciała. Jest to naczynie tak ważne, że może być używane dopiero po konsekracji przez biskupa. Zwykle wygląda jak “słoneczko”, ponieważ tak w XIV wieku wyglądała prawdopodobnie jedna z pierwszych monstrancji. Są jednak inne, również piękne, monstrancje. Są takie, które przypominają Maryję, matkę Jezusa, która Go tuli do snu, albo piękna, duża, kamienna monstrancja z katowickiego kościoła mariackiego.

Niezależnie od tego jak wygląda monstrancja lub z czego jest zrobiona, ludzie wierzący traktują ją z największym szacunkiem, ponieważ wierzą, iż często przebywa w niej żywe ciało Chrystusa.

Monstrancje zazwyczaj są wykonywane przez Pracownie Brązownicze. Jedne z najpiękniejszych monstrancji możesz zobaczyć na stronie Pracowni Brązowniczej Sacrum.

Monstrancja vs kustodia

Czasem ludzie mylą kustodię z monstrancją. A co to jest kustodia? Jest to swego rodzaju puszka, w które przechowuje się konsekrowaną hostię w tabernakulum. Kustodia również może służyć do adoracji Najświętszego Sakramentu, ale tylko w sytuacji, gdy kościół nie posiada monstrancji. Może też służyć do błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Różni ją od monstrancji rozmiar i brak zdobień.