Akcje na okaziciela – czy to dobry wybór dla początkujących inwestorów?

Akcje cieszą się dużą popularnością wśród inwestorów. Są to papiery wartościowe, które łączą prawa majątkowe i niemajątkowe. Każda osoba, która zamierza inwestować musi pamiętać o tym, że wiąże się to z ryzykiem i jest ono niemałe. Dziś zastanowimy się, czy akcje na okaziciela są dobrym wyborem dla początkujących inwestorów.

Czym są akcje na okaziciela?

Akcje na okaziciela są rodzajem papierów wartościowych. Prawo do nich posiada osoba, która ma dokument tego instrumentu finansowego. Co istotne żadne dane personalne, zarówno osoby fizycznej, jak i prawnej nie są umieszczone na tym dokumencie. Akcje na okaziciela dodatkowo mogą być też przedmiotem obrotu na giełdzie. Samo inwestowanie wymaga wiedzy, ale też doświadczenia. Powszechnie uważa się, że akcje nie są instrumentami finansowymi polecanymi osobom, które dopiero rozpoczynają przygodę z inwestowaniem. Wszystkie akcje na okaziciela mogą być przedmiotem obrotu na giełdzie. Łatwo je sprzedawać, ale też kupować. Nie są więc tym samym co akcje imienne, na których znajduje się imię i nazwisko właściciela, przez co aby je sprzedać niezbędne jest tworzenie nowej umowy bądź też adnotacja tego faktu na odwrocie dokumentu. Akcjonariusze imienni muszą być też wpisani do księgi akcyjnej. Zatem zbycie takich papierów wartościowych wiąże się z wieloma formalnościami i jest czasochłonne. Papiery wartościowe na okaziciela jako, że nie posiadają żadnych danych personalnych, to ich posiadacz jest uznawany za akcjonariusza. Sprzedaż odbywa się więc poprzez przekazanie akcji. Wystarczy tylko sporządzić pisemną umowę sprzedaży. Obrót jest tutaj nieograniczony w przeciwieństwie do akcji imiennych, gdzie spółka może go ograniczyć. Kodeks spółek handlowych wprowadził jasny zakaz, iż nie może dojść do ograniczania zbywania akcji na okaziciela.

Co jeszcze warto wiedzieć na temat akcji na okaziciela?

Tego typu instrumenty finansowe mogą być przedmiotem obrotu na giełdzie. Można więc takie akcje dowolnie kupować, ale też sprzedawać na giełdzie papierów wartościowych. Aby je przejąć nowy właściciel musi całkowicie je spłacić, a więc zapłacić taką kwotę, jaka znajduje się w umowie sprzedaży. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej w przypadku akcji imiennych, gdyż w nich objęcie następuje po spłaceniu 25%. Jedni i drudzy akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnych zgromadzeniach. Posiadacze akcji na okaziciela muszą na tydzień przed walnym zgromadzeniem złożyć akcje. Wiele osób zastanawia się, czy możliwa jest zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne? Odpowiedź jest tutaj twierdząca, przy czym statut spółki musi to dopuszczać. Trzeba tutaj złożyć odpowiedni wniosek, przy czym mogą występować pewne ograniczenia. Zalicza się do nich zapis w statucie czy ranga ustawowa.

Zmiany w akcjach na okaziciela

W 2021 r. doszło do istotnych zmian, a dokładnie do dematerializacji akcji na okaziciela. Ograniczona została możliwość, by akcjonariusze byli nadal anonimowi. Oznacza to, że ich dane muszą znaleźć się w rejestrze akcjonariuszy. Zgodnie z nowelizacją obowiązek dematerializacji obejmuje spółki, które nie są publiczne oraz spółki komandytowo-akcyjne. Tutaj wszystkie cyfrowe dokumenty, które zawierają niezbędne informacje znajdują się w rejestrze akcjonariuszy, który prowadzony jest przez podmiot zewnętrzny do tego uprawniony. Zatem zmiany są bardzo istotne i trzeba się do nich stosować.