5 sposobów na wyegzekwowanie długu

Wyegzekwowanie długu nie jest sprawą prostą. Działania, jakie można podjąć na tym polu, czasami są bezskuteczne lub nietrafione. Istnieje jednak kilka najskuteczniejszych, które pozwolą z dużym prawdopodobieństwem odzyskać dług i nie być stratnym. Poniżej prezentujemy 5 sposobów na wyegzekwowanie należności od dłużnika.

 1. Windykacja samodzielna

Samodzielna windykacja polega na samodzielnym wysyłaniu maili, sms-ów oraz listów – monitów do dłużnika. Te działania sprawdzają się najlepiej w początkowej fazie odzyskiwania długu i są stosunkowo proste do wykonania. Stanowcza postawa i zagrożenie dodatkowymi konsekwencjami może spowodować spłatę przeterminowanego zobowiązania. Można również skorzystać z narzędzi wspomagających windykację, takich jak buzzz24.com

2. Firma windykacyjna — Polubowne rozwiązanie

Jeśli samodzielnie nie radzimy sobie z windykacją, warto udać się do firmy windykacyjnej. Zatrudnia ona profesjonalistów, którzy efektywnie i skuteczniej od nas wyegzekwują dług. Mogą oni również często spotkać się z dłużnikiem osobiście lub intensywnie wysyłać monity, lub dzwonić do niego. To rozwiązanie jest korzystne, gdyż nie musimy na te działania poświęcać swojego czasu, a są one skuteczne. Droga polubowna umożliwia również np. rozłożenie długu na raty czy uzgodnienie poprzez firmę windykacyjną terminu spały.

3. Firma windykacyjna — Proces sądowy egzekucyjny

Jeśli polubowne działania firmy windykacyjnej nie przynoszą skutków, możemy poprosić o przeprowadzenie procesu sądowo egzekucyjnego. Firma wystąpi o sądowy nakaz zapłaty i będzie współpracowała z komornikiem. Dzięki temu pozyskamy prawny tytuł do odzyskania wierzytelności oraz szanse, że komornik zablokuje konto dłużnika czy wyegzekwuje dług prawnie z jego wynagrodzenia.

4. Profesjonalny indywidualny windykator

Pierwszą alternatywą w zestawieniu jest wynajęcie profesjonalnego windykatora. Osoba ta przeprowadzić może czynności polubowne opisane powyżej lub zająć się czynnościami sądowo procesowymi, które pozwalają uzyskać nakaz i na “siłowe” odebranie długu przez komornika. Profesjonalny windykator różni się jednak od firmy windykacyjnej kilkoma elementami. Pierwszy to kompetencje. Osoby takie są najczęściej doświadczonymi lub byłymi pracownikami firm windykacyjnych lub osoby o bardzo szerokiej wiedzy — co nie jest pewne w przypadku losowych windykatorów w firmach windykacyjnych. Profesjonalny indywidualny windykator będzie również zajmował się naszą sprawą indywidualnie i priorytetowo — gdyż tylko wtedy zarobi, co przekłada się na skuteczniejsze i szybsze działania.

5. Kancelaria prawna

Drugim alternatywnym sposobem jest wynajęcie kancelarii prawnej. Jej działanie polega na wysyłaniu monitów, wezwań do zapłaty czy prowadzenia procesu sądowego. Plusem takiego wyboru jest fachowa obsługa procesu sądowo egzekucyjnego, dzięki czemu nie musimy dodatkowo wynajmować prawnika. Drugą korzyścią jest wizerunek kancelarii prawnej. Wielu dłużników niereagujących na pisma prywatnych firm może pod wpływem renomy kancelarii zdecydować, się zwrócić dług.